Skolan i Nabgaon

Skolan i Kolbung


Stödet till skolan i Rimbi, Sikkim har nu upphört

Stödet till skolan i Sivatar har nu upphört 


Stödet till skolan i New Glenco har nu upphört

Skolan i Nombung