Skolan i Nombung

Skolan i Nabgaon

Skolan i Kolbung

Stödet till skolan i Rimbi, Sikkim har nu upphört

Stödet till skolan i Sivatar upphör i dec 2017

SIVATAR Årsrapport 2016 (klicka)

Stödet till skolan i New Glenco har nu upphört