SKOLANS NAMN: Nombung Primary School

SPONSOR: LOKALGUIDEN, GÖTEBORG

 
                    UPPDATERING EFTER BESÖK AV CHILD, SVERIGE, NOVEMBER                        


NAMN PÅ OMRÅDESANSVARIG: Peter Blen Lepcha assisterad av Oliver Lepcha

NAME PÅ REKTOR: Birkha Singh

ANTAL ELEVER:    22

SKOLDAGEN: 9:00 till 13:00 för Nursery and Upper Kinder Garten och till 14:00 för övriga klasser

HUR SER FRAMTIDEN UT FÖR SKOLAN?                                     

Skolan kommer att behöva finnas flera år till. Det finns ännu inte någon statlig skola i närområdet för de minsta barnen (upp till klass 4). Efter klass 4 finns det en statlig skola 3 km bort. Myndigheterna erkänner också behovet av skolan genom att de har ett regelbundet bespisningsprogram för eleverna i skolan i Nombung. Föräldrarna i området är nämligen mycket fattiga