NAMN PÅ SKOLAN: Nabgaon School, NABGAON

SPONSOR: Stiftelsen Ebba och Gustaf Ljunggrens Minnesfond

UPPDATERING FRÅN BESÖK AV CHILD, NOVEMBER 2018

 

OMRÅDESANSVARIG:                    Peter Blen Lepcha, (baserad i Takdah)

REKTORS NAMN:                            Edward Lepcha

LÄRARE:

Biswas Gurung (manlig)

Radha Khawas (kvinnlig)

Alisha Lepcha (kvinnlig)

Jotika Chettri (kvinnlig) 

 

FRIVILLGA LÄRARE FÖR KLASSERNA 5 och 6 SOM UNDERHÅLLS AV BYN:

Rumesh Chhetri  (manlig)

Krishna Biswa (manlig)

 

DAGLIGT SCHEMA:  09:00 till 12:00 för Nursery och för övriga klasser från 09:00 till 14:30 .