SKOLOR

CHILD ansvarar från 2019 för driften  av 3 skolor. Kostnaden avser lärarlöner, undervisningsmaterial, lek- och sportmaterial.
KOSTNADEN VARIERAR FRÅN 20 000 - 50 000 kr per skola och år

Ge hopp till dom som behöver det mest !

www.Föreningen-Child.org

FADDERBARN

Fadderbarn som bor hemma.

Ditt bidrag är avsett att användas till hjälp till skolgång. Det kan gälla skolavgifter, böcker, skoluniform, skolbuss och skolbespisning. Det kan också ses som ett familjebidrag, som gör att föräldrarna har råd att låta barnet gå i skola istället för att arbeta.


KOSTNAD:        100 kr/månadHAND

1983 startade CHILD ett nytt projekt; HAND (Help for Aged, Neglected and Disabled). HAND bildar en egen sidogren av CHILD. Detta är en fadderverksamhet riktad främst till åldringar som inte har någon som kan ta hand om dem. Du kan bli fadder för en åldring. Ditt bidrag ger hjälp till mat, kläder och medicin.

KOSTNAD: 50 kr/månad

​​HOSTEL

Fadderbarn som bor på Hostel.

Ditt bidrag skall förutom skolgång täcka andra utgifter som boende-, personal-, mat- och driftskostnader.KOSTNAD: 150 kr/månad

CHILD är engelska ordet för barn, och det är barn föreningen först och främst arbetar med. CHILD står för Children´s Help in India for Livelihood and Development.

​Ett lands framtid är beroende av dagens barn. Får barnen den utbildning, trygghet och omvårdnad som krävs kan de sedan, när de vuxit upp, ta över ansvaret för sitt lands utveckling. Alla barn har inte denna möjlighet.


CHILD är en idell förening och bildades i januari 1980. CHILD vill ge barn, främst i Indien, en chans till utbildning och bättre levnadsvillkor.

​Detta gör vi genom att skaffa faddrar som genom månatliga avgifter bidrar till att betala barnens skolgång.

 

 

VÅR VISION OCH MÅLSÄTTNING: