VAD FÅR DU SOM FADDER ?
-Du får ett foto av ditt barn

-Du får information om barnets bakgrund, familjeförhållanden m m

-Du får en årlig rapport om ditt Barn


Styrelseledamöter i CHILD

Peter och Sharmit Lepcha, Föreståndare, Takdah Hostel

Leif Thybell, ordförande                                 Lilian Thybell, sekreterare                                                  CHILD                                

ED                                                                          ED                                                                                          Postgiro    439 30 19-7

                                                                                                                                                                               Bankgiro  724-8040

​Lewi Djerf                                                       Josephine Ottosson

HÖNÖ                                                                    STOCKHOLM                                                                                 HAND

                                                                                                                                                                               Postgiro    67 01  84-1

Åse Dawidson                                                                                                                                                Bankgiro  931-4667

ED                                                                                 

​                                                                                                                                                                                        SWISH

                                                                                                                                                                          HUR ADMINISTRERAS ARBETET  I  INDIEN ?


Administrationen i Indien sköts av India Evangelistic Crusade (IEC) med kontor i Kolkata. De barn som  CHILD understödjer bor till största delen i Kolkata, i norra Västbengalen samt i Darjeeling-distriktet i Himalayabergen.

Några av våra medarbetare i Indien

MEDLEMSAVGIFT

​​

Medlemsavgifterna hjälper oss att täcka kostnaderna för administrationen i Sverige: porto, brevpapper, kuvert m m. Naturligvis hoppas vi att alla faddrar också vill bli medlemmar.


KOSTNAD: 100 kr/år

Sanchaita, Nimtenzi och Sourabh från IEC`s Kolkata-kontor